Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης από την Κοινωνική Υπηρεσία με παιχνίδια μνήμης και ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας.