ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

            Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας»), εκθέτει σε δημόσιο πλειο­δο­τικό διαγωνι­σμό με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, την εκμίσθωση διαμερίσματος (Β2) μ2 103,64 επί του Β΄ ορόφου πολυκατοικίας Καρατζά 2 και Μουσών, περιοχή Φιλιπάππου στην Αθήνα, με αρχική τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού για μηνιαίο μίσθωμα χίλια (1.000) ευρώ.

            Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό χίλια (1.000) ευρώ σε Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης.

            Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως 12.30 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντο­πούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκομείου) Πάτρα.

            Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Γραμματεία του Ευγηρείου τηλ. 2610221041, 2610222267, 6948956579. 

Πάτρα   5 –  8  –  2019

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

                                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           

                                             ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ      �u�jjh