ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας»), εκθέτει σε ανοικτούς δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνι¬σμούς με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων, ιδιοκτησίας του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας.
α)Διαμέρισμα (Α2), Α΄ ορόφου 52,60 μ2 πολυκατοικίας Γερμανού 68 και Ηλείας 10 στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως εκατόν ογδόντα (180) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.
β)Ισόγειο κατάστημα (Κ6), εμβαδού 24,15 μ2 μετά υπογείου επί της οδού Ζαΐμη 20 στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως διακόσια είκοσι (220) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.
Εγγύηση συμμετοχής στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, σε Γραμμάτιο Παρακα¬τα¬θήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης, ισόποση της τιμής εκκινήσεως για την μίσθωση εκάστου ακινήτου ήτοι 180 ευρώ για το διαμέρισμα (Α2) Γερμανού 68 και Ηλείας Πάτρα και 220 ευρώ για το κατάστημα (Κ6) Ζαΐμη 20 στην Πάτρα.
Οι ανοικτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα γίνουν την 22η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 έως 12.00 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκομείου) Πάτρα.
Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Διεύθυνση του Ευγηρείου (κ. Γεώργιο Σολωμό) τηλ. 2610221041, 6948956579.

Πάτρα 1 – 4 – 2016

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ