ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας»), εκθέτει σε επαναληπτικούς ανοικτούς δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνι­σμούς με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων, ιδιοκτησίας του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας.

α)Διαμέρισμα (Β3) Β΄ ορόφου 48 μ2 πολυκατοικίας Αγίου Νικολάου 67-69 στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως διακοσίων (200) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.

β)Ισογείου οικίας 78 μ2 Μπενιζέλου Ρούφου 59 στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως διακόσια πενήντα (250) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.

Εγγύηση συμμετοχής στους επαναληπτικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, σε Γραμμάτιο Παρακα­τα­θήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης, ισόποση της τιμής εκκινήσεως για την μίσθωση εκάστου ακινήτου, ήτοι 200 ευρώ για το διαμέρισμα Β΄ ορόφου Αγίου Νικολάου 67-69 στην Πάτρα και 250 ευρώ για την οικία Μπενιζέλου Ρούφου 59, στην Πάτρα.

Οι επαναληπτικοί ανοικτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα γίνουν την 3η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 έως 12.00 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκομείου) Πάτρα.

Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Διεύθυνση του Ευγηρείου (κ. Γεώργιο Σολωμό) τηλ. 2610221041, 6948956579.

 

Πάτρα   22 –  5  –  2014

                                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ                               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ«

                                                                                                ……..

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

«Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας  και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας») και το Δ.Σ. του Ασύλου Ανιάτων Πατρών, έχοντας την κυριότητα των 2/3 εξ αδιαιρέτου επικοίνου ισογείου καταστήματος, εμβαδού 37,80 μ2 Αγίου Νικολάου 40 στην Πάτρα συναινούντος και του τρίτου συνιδιοκτήτου Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, εκθέτουν από κοινού σε ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, την εκμίσθωση του ως άνω επικοίνου καταστήματος, με αρχική τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού το ποσόν των εξακοσίων (600) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εξακόσια (600) ευρώ σε Γραμμάτιο  Πα­ρα­κα­ταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνω­ρι­σμέ­νης Τραπέζης.

Ο ανοικτός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 3η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 έως 12.00 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνστα­ντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκο­μείου) Πάτρα.

Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από τον Διοικητικό Διευθυντή του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου κ. Γεώργιο Σολωμό, τηλ. 2610221041, και από τον Διοικητικό Διευθυντή του Ασύλου Ανιάτων Πατρών κ. ΄Αρη Γκατζόγια τηλ. 2610274496.

Πάτρα  22/5/2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ                          ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ                                                        «Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»

(ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Ε                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ