ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας»), εκθέτει σε δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφο­ρές και συνέχεια με προφορικές, την εκμίσθωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του τέως Πτωχοκομείου Πατρών επί της οδού Ακτής Δυμαίων 53 στην Πάτρα έναντι νέου Λιμένος Πατρών, εμβαδού οικοπέδου 6.990,75 μ2 με δύο κτίρια εκ των οποίων το ένα διατηρητέο επιφανείας 1.983,81 μ2 και το άλλο 379,08 μ2,  με αρχική τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού για μηνιαίο μίσθωμα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ.

Εγγύηση συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ σε Γραμμάτιο Παρα­κα­ταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 29η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 έως 12.00 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκο­μείου) Πάτρα.

Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Διεύθυνση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου (κ. Γεώργιο Σολωμό) τηλ. 2610221041 και 6948956579.

 

Πάτρα  16/4/2014

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ                               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ