ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας»), εκθέτει σε ανοικτούς δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνι­σμούς με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων, ιδιοκτησίας του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας.

α)Διαμέρισμα (Β3) Β΄ ορόφου 48 μ2 πολυκατοικίας Αγίου Νικολάου 67-69 στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως διακοσίων (200) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.

β)Ισογείου οικίας 78 μ2 Μπενιζέλου Ρούφου 79 στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως διακόσια πενήντα (250) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.

Εγγύηση συμμετοχής στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, σε Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης, ισόποση της τιμής εκκινήσεως για την μίσθωση εκάστου ακινήτου, ήτοι 200 ευρώ για το διαμέρισμα Β΄ ορόφου Αγίου Νικολάου 67-69 στην Πάτρα και 250 ευρώ για την οικία Μπενιζέλου Ρούφου 79, στην Πάτρα.

Οι ανοικτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα γίνουν την 6η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 έως 12.00 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκομείου) Πάτρα.

Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Διεύθυνση του Ευγηρείου (κ. Γεώργιο Σολωμό) τηλ. 2610221041, 6948956579.

 

Πάτρα   14 –  4  –  2014

                                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ                               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ