ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας διαθέτει προς άμεση εκμίσθωση τα κάτωθι  ακίνητα  ιδιοκτησίας του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση

1.Διαμέρισμα Γ΄ ορόφου πολυκατοικίας εμβαδού 92,50 μ2 (τεσσάρι) επί της οδού Μεσολογγίου 32-34, Πάτρα, ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

2. Διαμέρισμα Α΄ ορόφου πολυκατοικίας εμβαδού 92 μ2 (τεσσάρι) επί της οδού Κολοκοτρώνη 25, Πάτρα, ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

3. Διαμέρισμα Β΄ ορόφου πολυκατοικίας εμβαδού 98,50 μ2 (τεσσάρι) επί της οδού Βύρωνος 32, Πάτρα, ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ.

4.Διαμέρισμα Α΄ ορόφου (διάρι) εμβαδού 52,60 μ2 επί της οδού Γερμανού 68 και Ηλείας στην Πάτρα, ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα Διακόσια (200) ευρώ.

5.Ισόγειος οικία Βασιλειάδου 12 , Πάτρα, εμβαδού 55 μ2 ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

6.Ισόγειος οικία Αγίου Βλασίου 5 στην Πάτρα, εμβαδού 110 μ2 ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

7. Ισόγειος οικία Μαυροκορδάτου 35, εμβαδού 83 μ2 ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

8. Διαμέρισμα Β΄ ορόφου εμβαδού 66,50 μ2 επί πολυκατοικίας στην οδό Δημητρακοπούλου 52, Καλλιθέα,  ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα Διακόσια (200) ευρώ.

9.Δέκα έξι  (16) γραφεία είτε για επαγγελματική χρήση ελευθέρων επαγγελματιών, είτε για χρησιμοποίησή τους προς εγκατάσταση Συλλόγων και φορέων στον Α΄ και Β΄ όροφο πολυκατοικίας Γούναρη 37 και Κανακάρη στην Πάτρα (έναντι κτιρίου Ο.Τ.Ε.), εμβαδού από 20 τ.μ. έως 25 τ.μ. έκαστον, ζητούμενο μίσθωμα για τα προς ενοικίαση εννέα (9) γραφεία του Α΄ ορόφου εκατόν είκοσι (120) ευρώ έκαστον και για τα προς ενοικίαση επτά (7) γραφεία του Β΄ ορόφου εκατό (100) ευρώ έκαστον.