ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
(ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”)
Α.Φ.Μ. : 090010745, Γ΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
Οδός: ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
ΤΗΛ.: 2610221041, 2610276841 FAX: 2610225718
e-mail:info@konstantopouleio-eugireio.gr
Τ.Κ. 263 31 – ΠΑΤΡΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Α΄ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, του Καταστατικού του ειδικώς αναγνω¬ρισμέ¬νου ως Φιλανθρωπικού Σωματείου, με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩ¬ΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑ¬ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”)», καλούνται τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν καταβάλει την οφειλόμενη συνδρομή τους μέχρι και το έτος 2018 να προσέλθουν σε Α΄ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30΄, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο ισόγειο του κτιρίου, του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10, Πάτρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Καθορισμός προσφερθησομένων ποσών για την ανάδειξη: α)Μεγάλων Ευερ¬γετών
β)Ευεργετών γ)Δωρητών.
2.Ανακήρυξη : α)Μεγάλων Ευεργετών β)Ευεργετών και γ)Δωρητών.
3.Λογοδοσία Διοικούσας Επιτροπής επί των πεπραγμένων, χρήσεως 2018.
4.΄Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των εσόδων-εξόδων, χρήσεως 2018.
5.΄Εγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, χρήσεως 2018.
Για την απαρτία της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 17.30΄ με παρουσία του ¼ τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου.
Πάτρα 28 – 3 – 2019
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ/Ε Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Ε
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΙΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

No comments yet.

Leave a Reply

*