ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΥΓΗΡΕΙΟ

Η Διοικούσα Επιτροπή και τα περιθαλπόμενα γηρατειά του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας εκφράζουν την οφειλομένη τους ευγνωμοσύνη και τις ολόθερμες ευχαριστίες τους προς την κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την προσφορά χρηματικού ποσού Δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. για την προσφορά χρηματικού ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και την κοινωφελή εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ των Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου για την προσφορά 5.000 λίτρων πετρελαίου, προς κάλυψη μέρους της απαιτουμένης δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2018-2019 στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών.
Τους ως άνω χορηγούς που τα τελευταία έτη ανελλιπώς ζεσταίνουν με την θερμή ανασαιμιά της αγάπης τους τα ταπεινά γηρατειά μας, ευελπιστούμε ότι θα μιμηθούν και άλλοι ευγενείς δωρητές με διάθεση ψυχής και φιλάνθρωπα αισθήματα, να προσφέρουν και αυτοί τον αμητό της αγαπητικής τους προσφοράς, έχοντας κατά νουν ότι «ικέτην θλιβόμενον μη απαναίνου και μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από πτωχού» (ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ Δ 4).

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

No comments yet.

Leave a Reply

*